درباره موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی سراج

  • صفحه اصلی
  • درباره موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی سراج
درباره موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی سراج

موسسه آموزش عالي سراج در سال 1384 با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با دو رشته تحصيلي در مقطع كارداني و با حدود 220 نفر دانشجو شروع به فعاليت نموده و امروز پس از گذشت حدود 15 سال، در 19 رشته تحصيلي و در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته پرورش حدود 3800 دانشجو را بر عهده دارد. هم اكنون 22 عضو هيات علمي تمام وقت در كنار حدود 320 عضو هيات علمي مدعو در اين موسسه مشغول به فعاليت ميباشند. اين موسسه طبق رتبه بندي وزارت علوم، جزو هفت موسسه برتر آموزش عالي غيرانتفاعي كشور قرار دارد.